C5b:43(Rubrik:)
Geographisch affrijtning

Hvilsta sätherijes råå och röör,
belägit i Sudermannland, Eskels-
tuna lähn och Fors sochn, giord
aff
Hans Ranie.


(Karttext:)
Kiöhls eng.
Killingholm.
Hus eng.
Landsvägen till Hyndeva < > Fors järnbruk.
Hyndeva ström.
Fröslunda.
Fors sochn.
Hvielsta säthesgård.
Ladugård.
Håf.
Landsvägen till Hiellmarsundh.
Snåpptorp.
Galgeberget.
Spijksmestorp.
Qvarn vretn..
Mats stu<ga>.
Qvarntorp.
Staf.
Fijltorp.
Qvarn stuga.
Bruks stugur.
Ingemars stuga.
Kohlhuset.
Backtorp.
Bruket.
Crones ladugård.

Huseby egor.
Staf.
Staf.
Röse.
Dalkars torp.
En hage instängd, full medh berg och måsar.
Lööfhagen.
Söör engen.
Vester engen.
Staf.
Silfvergrufs torp.
Silfvergr<ufs> röse.
Vipetorp.
Ingemars torp.
Horsbrick staf.
Horsbricka.
Trummslagar torp.
Ladugårds egor.

Röse.
Steenqvista egor.
Stenqvista sochn.
Staf.
Nyby egor
Staf.
Staf.
Stora landsvägen till Stenqvista.(Under skalan:)
Alnar.