C5b:44(Rubrik:)
Pungsunds sätherijes råå och
röör effter geographisch affmätning
affsatte och upprijtade, belägne
i Södermannland, Gripsholms lähn
Daga häradh och Gåsinge sochn
aff Hans Ranie.


(Karttext:)
Åhrby egor.
Åhrby.
Giäldringen.
Börsnähs.
Gryt sochn.
Öölösa egor.
Eektorp eller Eekstubben.
Tång torp.
Glup måse.
Staf på eekplancker.
Tång siön.
Nybygge.
Ny stuga.
Engh.
Steens hammar.
Åhs torp.
Staf.
Grytheeden, Daga härads allmen-ningh.
Staf.
Tregren furustaf.
Torp.

Uhlsta egor.
Gieldrings udd.
Pungzäter.
Pungsunds skinn< > holme.
Uhlsta holme.
Långvijk.
Öölösa holme.
Krogh.
Staf.
Heggedahl.
Kiärrzäter.
Pungsunds egor.
Kohrtorp, en uthjord.
Skir siön.
Skir torp.
Linnar siö.
Staf.
Sandtorp.
Tryn torp.
Kalfzäter.
Igel sion1.
Zätra egor.
Åbozäter.
Tryn siön.

Gryt sochn.
Grytbya egor.
Vinter leed på Granebers egor.
Pungsunds sätheshårdh.
Giäldringen.
Skinvalla eng.
Sågartorp.
Lizäter.
Stoor Skinvalla.
Lille Skinvalla.
Eng till Pungsund.
Kiärr stuga.
Staf.
Staf.
Linnar torp.
Afvelbo egor.
Eng.
Zätra by.
Eng.

Hellesta på Viby egor.
Valla egor.


(Under skalan:)
Alnar.


______________
1Fel för siön.