C5b:45(Rubrik:)
Cleva och Elghammars säthrijens
råå och röör belägne i Daga
häradh och Biörlunda sochn,
effter geographisch affmätning
utrijtade och författade
aff
Hans Ranie.


(Karttext:)
Liusbergen.
Norrby egor.
Staf.
Staf.
Staf.
Staf.
Siöängh.
Kattnähs.
Lilla Starby.
Stäfver.
Nytorp.
Svenstorp.
Vinterhäll.
Mählby egor.
Eghammar säthesgårdh.
Krogen.
Räföö.
Lodra egor.
Granöö.
Ondersta egor.
Ekeby egor.
Hagestuga.
Biursnähs säthesgård och dhess egor.
Melbo qvarn.
Stor Mälbo egor.
Siöstuga.
Bertilsdahl.
Brolööt.
Strömtorp.
Knaptorp.
Brestorp.
Örnebo.

Granbergs egor.
Staf.
Staf.
Staf.
Rakan.
Staf.
Geetkierret.
Broa.
Staf.
Hellesta.
L<illa> Giälstorp.
Stora Giälstorp.
Spongkierr.
Sundstorp.
Lock vatnet.
Staf.
Staftorp.
Qvarntorp.
Vagnöö.
Staf.
Hoopnähs.
Prästvijk
Kalsebo.
Staf.
Staf.
Granstorp.
Staf trehörningen.
Gran siön.
Svenstorp.
Staf.
Clewa säthesgårdh.
Staf.
Staf.
Öckna gårdh och dess egor.
Vägen.
Staf.
Skinnarhage.
Svinsnähs.
Klippa.
Biörnkulla.
Heen siön.
Henstorp.
Vretuna.
Lilltorp.
Askertorp.
Qvarntorp.
Staf.
Qvarnen.
Staf.
Axala ägor.
Rogstorp.
Långholmstorp och dess ägor.
Kiälltorp.
Skott siön.
Kiärstuga.
Skottsiötorp.
Hummeldahl.

Nesselsta egor.
Hallsensholme.
Bresshamra.
Staf.
Böleshullt.
Böhle säthesgård och dhess egor.
Skieppet.
Staf.
Leergiöle.
Staf.
Staf.
Lindholmen.
Lilla Leergiöle.
Ferjebohl.
Dahlinge.
Budd dahlsholme.
Dagarnähs.
Hästholmen.
Poortbackan.
Båfven siön.
Runn häradh, Nykiöpings lähn.
Biörnholm.
Maröö.
Siödahl.
Hoghskiär.
Nähs.
Fnuske.
Hullt.
Långholm.
Bolsäter.