C5b:45bakLiffgedinget ock1 Södermanlandh.

Ökna.
Clefwa.
Böhle.      }  Sälhegårdar2.
Elghammar.
Biurssnäs.

Affgiorde d<en> 31 aug<usti> 1685.


(Övre kanten:)
Clefwa och Alghammers3.


_______________
1Fel för ock?
2Fel för säthegårdar.
3Fel för Älghammars.