C5b:46(Rubrik:)
Geooraphisch1
affrijtningh på
Hesslebyholms sätherijs
råå och röör, belägen i Åkers
härad och Fougdöö sochn,
fecit
H<ans> Ranie.


(Karttext:)
Askeholms udde.
Hessleby udde.
Backstuga.
Hessleby vijk.
Diurgården.

Kohage till Ekebytorp.
Beeteshage.
Ekebytorps engh.
Beeteshage.
Ekeby engh.
Herrgårds engh.
Backstuga.
Skogh och beetesmarck.
Beeteshage.
Engh.
Lööfskogh och beetesmarck.
Byggemästar torp.

Viggeby egor.
Åker till Ekebytorp.
Åker till Ekebytorp.
Stuga.
Ekeby åker.
Ekeby åker.
Ladugårds eller Hesslebyholms åker.
Ladugårdh.
Ekeby gårdh.
Backstuga.
Hesslebyholms åker.
Beeteshage.
Qvarnstuga.
Humblegårdh.
Stoor engen.
Ladugården.
Hesslebyholms säthesgårdh.
Trägårdh.
Bryggie hus.
Klubben.

Stora Väsby egor.
Knecht stuga.
Åker till Ekebytorp.
Ekeby torp.
Lille Väsby egor.
Torp.
Löfvinge egor.
Eng.
Vijks egor.
Beeteshagar.
Engh.


(Vid skalan:)
Alnar.

_____________
1Fel för geographisch.