C5b:47(Rubrik:)
Geographisch
affrijtningh på Nesselsta säthrijs råå
och röör, tillijka medh dhess tvenne hemman
Rösundh benämbde, uthaf hvillcka öförgripl<igen>
militia hemmanet Rösundh befinnes vara
afgiärda på Nesselsta egor, belägit i
Dage härad och Gryt sochn.


(Karttext:)
Tuna egor.
Öfverby fiskie.
Skrifvare Rösundh, en aff-giärda by på Nesselsta egor.
Mörtsiön.
Nesselsta holme hvarest för detta en 5 stena staf har ståt.
Staf.
Båwen siön.
Staf.
Staf.
Svart siön.
Kiecksle.
5 stena staf.
Håfgården.
Nesselsta qvarn.
Eng.
Håffgårds egor.
Nääs.
Malsnar siön.
Malsnar torp.
Gryt egorne.

Giälunds egor.
Giälund sätherij.
Ofverby.
Rösundh.
Hohlkierr.
Skreddar torp.
Staf.
Naat åhn.
Baggebool.
Bresshamra.
Naat siön.
En jättemuur.
Heesion1.
Nesselsta sätherij.
Engh till Malsnar torpet.
5 sten staf.
5 sten staf.
Staf.
Staf.
Staf.
5 st<en> staf.
Fagervijk.
Lille siön.
Granbergs egor.
5 st<en> st<af>.
Granbergh ett sätherij.
Huns gran.

Båwen siön.
Grindstuga.
Vrakudd<e>n.
Naatengs egor.
Nat engen.
Staf.
Hullt.
Böles egor.
Hallsens hollme.
Lockvatnet.
Liusbergen.
Elghammars egor i Biörlunda sochn.
Staf.
Geetkierret.
Broa torp.
Staf.
Staf.
Staf.


(Vid skalan:)
Alnar.


_______________
1Fel för Hessiön.