C5b:48(Rubrik:)
Bergshammars sätherij be-
lägit i Fougdöö sochn, effter
geographisch afmätningh uth-
rijtadh och författadh medh
allt dhet dher under begripes till rå oc<h> röör,
aff Hans Ranie.


(Karttext:)
Vellnähs och dhess egor.
Åhrby egor.
Koohage.
Pijlengen.
Ladug<ård>.
Trägårdh.
Bergshammars säthesgård.
Hanemyra egor.
Herrgårds åker.
Hanemyra.
Hanemyra engh.
Ingeby åker.
Hanemyra uthjordh.
Ingeby åker.
Ingeby.
Fougdöö prästegårds egor.
Jähgbacke.

Södre fiärdh.
Torp.
Trägård.
Stoor engen.
Åker till herrgården.
Gröneek.
Engh.
Beetes hage.
Beetes hage.
Engh.
Kneckt stuga.
Sodöö egor.
Kråk siön.

Bergshammars vijk.
Tegelbruket.
Rönholmen.
Bergshammars åå.
Vansöö sochn.
Helleby egor.
Jägh backe.
Öösta egor.


(Vid skalan:)
Alnar.