C5b:5(Rubrik:)
Delineatio geometrica
öfwer
säteriet
Fårssbyy
och dess ägor innom råå och röör, hwilka ähro belägne uthi
Sudermannelandh
Oppunda h<ära>d
och
Österåker s<oche>n.
Mätt och förfärdigat
anno 1685
aff
Erik Agner.


Notarum explicatio.

Hans excell<ens> kongl<iga>
rådet h<err> Edward Erenstens.     1.  Fårsby sätegård.      3.  Ähr wähl bygder af wackra och ansenliga trä-
                                                                                               bygningar, inrättat med trää och humblegårdar
                                                                                               och brukas af en bonde till halfwa med possessoris afwäll.

Råå och röör.                                 2.  Bångarbool.             1. 
Oskattlagda torpare.                       3.  Staafbäckstugan.
                                                      4.  Fårskärret.                   Denne eng hörer under Juleta gård och brukas under
                                                                                               Fårsby wilkorligen.


(Karttext:)
Hielmaren lacus.
Juleta kongsgårds egor.
Fårby1 broo.
På denne sijdan tager Ätterstad ägor emot.
Öliarn lacus.
Fårsbyy.
Fårsbyy gård.
Här möter Fröswij egor.
Flocketorp.


(Norrpilen:)
Norr.
Söd<e>r.


(Under skalan:)
Scalan innehåller 1500 alnar.


________________
1Fel för Fårsby.