C5b:50(Rubrik:)
Geographisch afrijtningh på
Sundby sätherij,
tillijka medh allt dhet dher under
begripes innom råå och röör, belägit
på Vestre Rekarne och Öija sochn.


(Karttext:)
Skiöhlby.
Koohags stafen.
Fåhrbecks staf.
Berga egor.
Koohage.
Staf torp.
Nain.
Staf.
Engh.
Saalsta egor.
Lillsiön.
Gambla diurgården.
Dragsiön.
Knarrbergh.
Sundby herrgårdh.
Staafholmen.
Hiellmar siön.
Hvasshammars udde.
Nytorp.
Södre Heedh.
Gullbergh.
Tandtorp.
Vestorp.
Engetorp.
Herrgiöhle.
Staf.
Långkierr.
Lööfåhs<e>n.
Långmyrs hällen.
Kijla.
Ahlkierret.
Kijla.
Staf.
Ahlkierrs staf.

Biörstorp.
Bärsta.
Herrsta engh.
Berga.
Vångsöö.
Vångsöö egor.
Espholms staf.
Biörck holmen.
Färiestaden.
Hiellmar sundh.
Färjestaden.
Velbeck.
Ingils torp.
Leerbrokierrs stafven.
Här möter Hiulta egor.
Laabråte.
Stora landsvägen.
Öhremåsen.
Hiulta egor.

Oxeknogen.
Knokebergs stafven.
Biörcktorp.
Staf.
Rijm stafven.


(Vid skalan:)
Alnar.