C5b:52(Rubrik:)
Demonstrations charta uthaf säteriet Nårbys rå och rör uthi    Rönö härad        mätt åhr 1693 sampt närmare   öfwersedd    a<n>no 1721       af
                                                                                          Bogestad socken                                                     och                                    M. J. Rivell.
                                                                                                                                                                      renoverad


(Karttext:)
Hammarby och dess åkergiärde sampt uthmark och eng möter.
Siön Wijken.
Cappellans gården.
Bogesta körka.
Bohlby hemmanen.
Bogesta med sina egor möta såsom ock Ekes samfälte.
Båtsmans stugor.
Säteriet Öknas egor.
Staf stugorne.
5 stena staf.
Källstugan.
Staf stugu bärg rör.
Säteriet Ludgonäs.
Frijgöhtet.
Ludgonäs bohlstada egor på denne sidan.
Ludgu socken.

Hammarby stafwen 5 stena.
Runsbärga engar.
En dehl af Bogesta eng och  åkertäppa.
Runsbärga by och dess intagor.
5 st<en> staf.
2 st<ycken> hela och 2 st<ycken> halfwa hemman.
Surbrun.
Nunsb<ärga>  hagtäppa.
Sandbäcken 1/4 h<emma>n.
Wästeräng staf 5 stena.
Nunsb<ärga> eng.
Nunsbärga äng.
Klip stafwen.
Nunsb<ärga> äng.
Kråklunds staf<e>n.
Kråklund.

Swärdbro äng tager wid.
Eke och Bogsta eng.
5 st<ena> staf.
Stora landswägen.
Miöhl och sågqwarn.
Sätterstad prästegårdz sampt frälsehemmanet Lijdas samfälte skogzegor på denne sidan.
Tårpet Sågen.
Säteriet Nårrby.
Flisan wid Nårby dahlen.
Nårrby dahlen, oskatlagt.
Nårrby eng.
Rör.
Stafbärg stafwen.
Enghult, oskattlagdt.
Öhsätter.
Öhsätters stafwen.
Fräkensundz rör.
Malma sätegårdz ägor möta.
Granstafwen.
Fräken siön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.