C5b:6a(Rubrik:)
Delineatio geomet<ria>
öfwer
säterijet Ökna och der-
under liggiande råå och röör
hwilket ähr belägit uti Opun-
da härad och Floda sochn.
Rätt och rijtat anno <1>694 af
Erik Agner.


(Karttext:)
Ösiööstafn.
Gröönkerr.
Löfåsen.
Här tager Båhrstad heller Abotnääs ägor emot.
Flooden lacus.
Öknagård.
Dirstorp.
Koohagen.
Herrgölet.
Ringstaf.
Rosendahl.
Scarndahl.
Hage.
Gruftårpet.
Broonäset.
Broo.
Skiärfran.
Långsiöön.
På denne sijdan tager Wahlfalla egor emot.
Långmåsen.
Hage.
Sohlstugan.
Kijhl.
Boda quarn.
Sohlbärg.
Sohli.
Lundsiö.
Lund siöön.
Wahlsiöön.
Wahlfella quarn.
Åtårp.
Desse äga huarsin särskilde parck.
Kahlstadh ägor ähr på denne sijdan belägne.
Sågartorp.
Sågen.
Quarn.

Ökna ägor med dess råå och röör innehålla i   {  längden 1.      } mijler.
                                                                         bredden 2/9.

(Under skalan:)
Scala milliarium.


(Ovanför ramen:)
H<err> Gabriel Falkenberg.