C5b:6bNotarum explicatio.
                                                  Hem<mantale>tt.      Äng.
                                                                  tunl<and>. lass
Herr Erik Ulfspar-  .     A.  Ökna säteg<år>d.      30.     Ähr wähl bygder, hafwandes tuänne
res                                                                                 stoora och åthskillige smerre stugubyningar
                                                                                      sampt andre tarfwe byningar af trää
                                                                                      i mangården, jämbwähl goda ladu-
                                                                                      gårds huus, ähr och inrättat med
                                                                                      goda trää och humblegårdar, hwil-
                                                                                      ken pocessor med egit folck och afvel
                                                                                      bruka låter.

Råå och röör.              1.  Rosendal.                1.   5.
                                   2.  Broo.                      1.   5.
                                   3.  Lundsiöö.                1.   5 1/4.
                                   4.  Sohli.                       1.   6.
                                   5.  Åtorp.                     1.   6.
                                   6.  Sohlbärga.               1.   7 1/4.
                                   7.  Scarndal.                 1/2.  2.
                                   8.  Koohagen.               1/4.  2.
                                   9.  Kijhl.                       1/4.  1 1/2.
                                 10.  Dirstorp.                  1/4.  2.
                                 11.  Broonäset.               1/8.  1 1/2.
                                 12.  Herrgöhlet.               1/8.  1.

Oskattlagda torp.       13.  Gröönkärr.              1/8.
                                 14.  Löfåsen.                 1 1/4.  4.
                                 15.  Gruftorpet.                      20.
                                 16.  Sågtårp.                    1/8.  1.
                                 17.  Sohlstugan.               1/8.  1.