C5:7bNotarum explicatio.

                       N<ummr>o.                                               Hem<ma>n. Åker.    Äng
                                                                                                        t<unnland>. lass.

Högwählb<orne> fru         A.  Fiählskäfte säteg<ård>.        1.                                     Ähr mycket wähl byder af sköna
Agnetha Ribbing.                                                                                                        trääbygningar både större och smer-
                                                                                                                                  re i mann och ladugården, waran-
Råå och röör.                    1.  Gååhlsiöö.                             1.        5 1/2.                    des inrättet med goda trää och
                                         2.  Quarntorp.                            1/2.      5.                         humblegårdar och brukas medh
                                         3.  Wasstorp.                             1/4.      4.                         pocessoris egit tienstefolck och afvell.
                                         4.  Löfåker.                                1/4.      3.
                                         5.  Wantbärga.                           1/4.      2.
                                         6.  Elgsiöö.                                 1/4.      2 1/4.

                                         7.  Kuustorp.                             1/2.      3.
                                         8.  Brootorp.                             1/8.      1.
Oskattlagda torp.               9.  Hult.                                    1 1/3.    1.
                                       10.  Näfwerkärr.                         1/2.       5.
                                       11.  Sågen.                                 1 1/4.    7.
                                       12.  Biörcketorp.                         5/8.      9.
                                       13.  Sahldalen.                            1/2.      7.
                                       14.  Muurtorp.                            3/8.      4.
                                                                                                                                 Mätt och rijtat in augsti anno
                                                                                                                                 1684      af Erck Agner.


(Karttext:)
Käldra.
Källvadstafn.
Muurtorph.
Holmsiön.
<  >  på denne sijdan emot.
Holmsiö st<af>.
Lillsiöön.
Mögsiöön.
Lomsiön.
Sahldalen.
<  >ansiön.
Norrtorp.
Mellanhijren.
Lillsiöön.
<  >  ägor och allmenningen emot.

Fiälhskäfta ägor med dess råå och röö innehålla  { längden 17/18   }  mijhl.
                                                                            bredden  5/18.


(Under skalan:)
<  >  milliarium.