C5b:8a(Rubrik:)
Accurata
Delineatio geometrica
öfwer
Tullegarns sätegårds enskijlte ägor, sampt innom dess
rätta så pretenderade råå och röör begrepne hemman ock
torpare med alle dess lägenheeter och uthrymme både
till watn och land hwilka ähro belägne uthi
Hölbo häradh
och
Hölöö sochn.
Förfärdigat
anno 1685
aff
Erick Agner.


(Karttext vänstra halvan:)
Mörcköö sochn tager widh.
Äng, brukas under Hälleby.
Påhlsund.
Wåht måsse.
Åbonääs äng.
Refsala wijken.
Kägga siön.
Åbonääs udden.
Långkerret.
Häggenäs wijken.
Södersiöön.
Tullegarns gård.
Humblegård.
Noora ägor tager på denne sijdan emot.
Söderängswijken.
Wagnhäradh sochn.
Hallesta egor tager emot.
Norboosiöön.