C5b:8bNotarum explicatio.
                                                     Hem<man>.                         uths<äde>
                                                                                                 tunl<and>.
Hans excell<ens> G. Axel Dela-
gardies.                                              1.  Tullegarn säteg<ård>.    3.

Råå och röör.                                     2.  Häggenääs.                   1/2.
                                                          3.  Ibidem.                         1/2.
                                                          4.  Tullbootorp.                  1/2.
                                                          5.  Ib<i>dem.                     1/2.
                                                          6.  Kåhrtårp.                      1/2.                  Ligger allenast halparten på Tullegarns ägor.
Pratenderas på råå och röör.
                                                          7.  Harabura.                      1/4.  1 5/8.
                                                          8.  Wreta.                           1/4.  2 1/4.       Denne är med naturligh skildnat separerat från
Jerwöön.                                            9.  Gulldberga.                    1/4.  2 1/2.   }  Tullegarns råå och röör.
                                                        10.  Erichzöö.                       1/2.  3 3/16
Kruukmakartorp med                       11.  Skyttorp.                       1/4.  5 3/16.       Desse äre opbygde på Böökestads ägor som gamble
Böökestadh torp.                              12.  Påhlängh.                      1/2.  6 1/16.        män edelige bewitnande 1618, det medgif<we>r
                                                         13.  < >äät.                         1/4.  2 1/8.         och wittnes skriften uthwijsar.

Oskattlagde torpare.                          14.  Kåhrtorp stugan.                     9/32.
                                                         15.  Hagedalen.                           2.
                                                         16.  Engstugan.                              1/2.
                                                         17.  Malm.                                  1 1/2.
                                                         18.  Åtorp.
                                                         19.  Sahlmakartorp.                    2 3/16.
                                                         20.  Skougwachtartorp.              1 3/16.
                                                         21.  Humblegårdst<orp>.              1/2.
                                                         22.  Skoomakartorp.
                                                         23.  Tegellslagartorp.                  2.


(Karttext högra halvan:)
Mörcköö landet tager wedh.
Södersund.
Norrsundet.
Berghuusholm.
Långöön.
Jersöön.
Arnöö.
L<illa> Lindskiähr.
Biörck holm.
Lindskiär.
Frijdöön.
Grytnarsholmen.
Östersiöön eller hafwet.
Furuholmslandet.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.