C5b:9(Rubrik:)
Delinetio geometrica
öfwer
Hörningsholm sätegårds eenskijlta
ägor och der under här till bestådde
hemman innom råå och röör till alla
deras wilkor och och lägenheeter både
till watn och land dee der ähre belägne.
uthi
Höölbo härad
och Mörcköö sochn.
Mätt och förfärdigat
anno 1685
aff
Erik Agner.Notarum explicatio.

                                                    N<ummr>o.                              Hem<ma>n.
Majoren herr Gustaff Baners.          A.  Hörningholm säteg<år>d.


Råå och röör.                                  1.  Sanda.                                    6.
                                                       2.  Biörckaröö.                            5.
                                                       3.  Soohlbackan.                           1/4.


(Karttext:)
Kalexbryggholmen.
Hörningholm.
Träägården.
Furuholmen.
Diurhagen.
Dåderöö landet.
Sanda vijken.
Herr Rolfven.
Bond Rolfven
Näslands fiähln.
Sanda.
Hölöö sochn på denne sijdan.
Biörckaröö sundet.
Biörckaröö.
Sohlbacken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.