C5b:reg1                           Register.

Öfwer dee råå och röörs chartor som uti boken IV.H5 af provincien Södermannelandh ing< >

                                                                                                                                         Chartans
                                                                                                                                             numer.
Oppunda häradh.    Leerbo sochn.         Lagmansiö säterij med d<e>ss rå ock rörs h<emman>.  1.
                              Wingåkers. Östra.   Siöholmen, Molnhult ock Claestorp med flere,  ibidem.   2.
                                    "           Vestra.  Säfwestaholm.                                                             19.
                                    "                "       Högsiögård.                                                                30.
                              Stora Malm.             Erichsberg.                                                                   4.
                                                              Iuulforsa säterie.                                                         17.
                                                              Diuhlöö.                                                                     28.
                                                              Öster Diuhlö.                                                             29.
                              Österåker.                Fårsby.                                                                       5.
                              Floda.                      Ökna säterie.                                                               6.
                                                              Fiählskiäfta.                                                                 7.
                              Bettna.                     Broby.                                                                       12.
                              Juleta.                      Gimmersta.                                                                15.
                                                              Fougelsta.                                                                 26.
Willåtinge.              Hyltinge.                   Sparreholm.                                                              31.
                              Mälösa.                    Yxtaholms.                                                                 3.
                              Åhrdahla.                  Staringe.                                                                  16.
                              Fleen.                       Steenhammar, flyttad i boken I 38.                            21.
                              Forssa.                     Mahlstanäs.                                                              24.
Hölbo.                   Hölö.                        Tullegarns sategård1.                                                   8.
                             Mörckö.                    Hörningsholm.                                                            9.
                             Westerliung.               Öhrboholms egor.                                                     11.
                             Trosa.                        Gieddeholm.                                                             17.
Röhne.                   Bähling.                     Nynääs.                                                                    10.
                                                               Hånöö.                                                                     27.
                             Swarta.                      Siöösa.                                                                      13.
                             Tystberga.                  Biörcksund ock
                                                               Hälgöö sätegårdar sampt begge                    }           20.
                                                               under Stangeby bolby belägne hem<ma>n.
                              Bogesta.                    Norrby säteries rå och rörs charta.                            52.
Jönåkers.               S<ank>ti Nicolai.       Arnöö säterie.                                                           18.
                                                               Flatna.
                                                               Gårdsnäs.                                                     }           22.
                                                               Branthäll.
                                                               Stiernholm ock                                              }            2.
                                                               ladugården Stora Bene.
                              Biörckwijk.               Hofstad ock
                                                               Marieberg sampt ladugården                         }           25.
                                                               Lindby ock bondegårdarna.


_____________
1Fel för sätegård.