C5b:reg2(Register:)
Östra Rekarne.         Ährla sochn.          Tommesta säteri.                                                          32.
                                                              Rinkesta.                                                                     33.
                                Barwa.                   Lindholmen och Probsöckna.                                    34 et 40.
                                Näshulta.                Hedensö.                                                                      35.
                                                              Magda säterie.                                                              41.
                                                              Magda ock Hanebergs säterie
                                                              sampt Nesna f<räle> h<emman>, Wedökna c<rono> } 38. 41.
                                                              Mellantorp ock Barva.
                                Iäder.                     Fyholms sätegård.                                                          39.
                                Huseby.                  Lundby.                                                                       5<7>.
Westre Rekarne.      Gillberga.                Biby.                                                                             37.
                                Liesta.                    Hvargarns ock Eeka.                                                     42.
                                Fors.                      Hvilsta.                                                                          43.
                                Öija.                      Sundby.                                                                         50.
Seelbo.                    Ytterseela.              Mähsåkers1 sätesgård.                                                   36.
Daga.                       Gåsinge.                 Pungsunds.                                                                    44.
                                Gryt.                      Nesselsta sätterij med
                                                              hemman Rossund2.                                                   }   47.
                                Biörlunda.              Cleva ock Elghammars säterij.                                        45.
                                                              Eekshofs säterie.                                                            49.
Åkers.                      Fougdö.                 Hässlebyholms säterij.                                                    36.
                                                              Bergshammars dito.                                                        48.


_________________
1Fel för Mälsåkers.
2Fel för Rössund.