C6:1

                                                                              
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Söderby.    Skatteheman     1                                                 
B            Norregärdett.   uthsädhe                                    9 ¼ tunnor    
C            Södergärdett.   Uthsädhe                                   8 ½ tunna     
D            Wreten uthi Engen   uthsäde                               3 ¾ tunna     
E            Norre Ängen                                                     100 lass        
F             Söder Engen   hårdhwaldh                                                      
                                                                                                            
              Till förbenämte heman är godh lägenheet                                
              medh Skogh och Uthmark                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan är Täckeråkers Engh närmast                                     
På dhenne sijdan är Stora Almanne wäghen.                                          
På dhenne sijdan är Nårrby Engh närmast.                      
På dhenne sijdan swara Tiuresta ägor emot.