C6:100

                                                                                  
Notarum Explicatio
                                                                             
A            Tårp. Skärehemman                                                             
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    1 ¼ tunna     
C            Dhet andre åhrett                                               2 ½ tunna     
D            Höö                                                                  8 lass            
E            Rummett.                                                                               
F             Uthsädhe dhet ena åhrett                                   2 tunnor        
G            Dhet andre åhrett                                               1 ½ tunneland
H            Dhenne Engh hörer Ganesta och                       
              Märinge till.                                                                            
I              I Dhenne Engh hafwer Rumet                                                 
              30 alnar.   Ganesta hafr   20 alnar                                          
              Märinge och   20 alnar                                                           
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Insiö
Saltsiön