C6:103

                                                                                   
Notarum Explicatio
                                                                            
A            Sone och Sundh.                                                                                   Lijka stora i åker och Engh.                                                    
B            Östergärdett.   uthsäde                                      8 tunnor        
C            Wästergärdett.    tilhopa                                    8 tunnor        
D            Engen är Skenwaldh                                                               
              höö till hwarthera hemman                                 20 lass          
              Än en Engh lyder till Sone och                                                
              Sundh.