C6:108

                                                                                    
    
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A           Norre Stuteby.                                                                       
              Skattehemman  ½                                                                 
B           Östergärdett   uthsädhe                                      7 ½ tunna     
C           En fiäll affdelt                                                     1 ¼ tunna     
              lydher til Skattehemmanet i andre Stuteby                              
D           Wästergärdett    uthsädhe                                  9 tunnor        
E            hårdwaldz Engh till                       57 lass          
F            Stensengen  ligger till dhet andra                       
              Stuteby.                                                                                 
              Til föreskrevne heman är gott uthrum medh                            
              Skogh,  fiskewatn  i Siögharne på                                                     
              Skoghen                                                                                          
             
                                                                        
(Karttext:)                                                                                           
    
Mojord                                                                          
leerjordh