C6:110

                                                                                                                                                               
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Aska.                                                                                     
1             Skattehemman  1                                                                  
               hafwer i byamåhl                                               28 alnar        
B.C.       Uthsädhe i hwarthera gärdett                             10 ¼ tunnor
D            Skenwaldz Engh til                       40 lass          
E             I Skyengen i skiffte med de andre                      15 alnar        
2.            Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               13 alnar        
B.C.       Uthsädhe hwart åhr                                           4 ¼ tunnor    
D            Engh till                                                             20 lass          
3.            Frelsehemman                                                                       
               hafwer i byamåhl                                               25 alnar        
B.C.       Uthsädhe hwart åhr                                           7 ½ tunnor    
D            Engh till                                                             30 lass          
              Skog och fiskewatn till nödtårfften                                           
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
4.            Ibidem  Cronohemman  1.                                                     
F             Uthsädhe dhet ena åhret                                    7 tunnor        
G            Uthsäde andre åhret                                          6 tunnor        
H            Engh til                                                              40 lass          
              Föreskrevne heman hafwer i Kiästa                                       
              gärde twå fiäller och fin-                                                         
              nas igen  Folio  115.                                                               
              Skogh och fiskewatn til nödh-                                                 
              tårfften.                                                                                  
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan tager Frölunda gärde wedh.                                        
SkyEngen                                                                                             
leerjordh                                                                         
Kiästa gärde.