C6:112

                                                                                                                                                                                                    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Stenby.                  Skattehemman   1                                    
                                            Frelsehemman   1                                     
1.            Skattehemman  1.                                            
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  7 ¼ tunna     
C            I Östergärdett                                                    6 ½ tunna     
D            Skarp hårdwaldz Engier til                                 50 lass          
2            Frelsehemman  1                                             
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  7 ¾  tunna    
C            I Östergärdett                                                    6 ½               
D            Engh till                                                             60 lass          
3            Frelsehemman                                                                       
B            Uthsädhe i Wästergärdet                                   6 tunnor        
C            I Östergärdett                                                    5                   
D            Engh                                                                 40 lass          
E             Dhenne Engh kommer Kiällsta til                      
              hwilkas qvalitet finns igen  Folio                        
F            Sågeqwarn är Cronones.                                                        
G            Sågo och miölqwarn til Fijtuna.                                               
H            Cronones miölqwarn.                                                             
               Til Skatt är och en uthengh finns igen                                      
              på Aska afrijtning.  Folio.                                                       
              Föreskrevne heman hafwa uthmark                                        
              och fiskewatn til nödtårfften.                                                   
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
här tager Fijtuna Eng wed                                                                     
lerjord                                                                                                  
lerjord                                                                                                  
På dhenne sijdan tager Kiästa gärde wedh.