C6:12

                                                                          
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Sanda                    Skattehemman   2.                                   
                                            Cronohemman   1                                    
              1.   Östergården hafwer i byamåhl      5 alnar                          
     2. 3.  Millangården och Wästergården hafwa                                    
              hwar i byamåhl                                     10 alnar                     
B            Östergärdett medh dhet andre ab altera facie                          
              widh qwalsta     uthsäde                                     18 tunnor      
              Uthsädhe til Östergården i bemälte gärdet          4 tunnor        
              Til millangården och wästergårder huar               7 tunnor        
C            Wästergärdett.     uthsädhe                                12 tunnor      
              Uthsädhe till östergården                                    3 tunnor        
              Til millan och Wästergården  uthsäde                 4 tunnor        
D            Skenwaldz Engh till Sanda                                                      
              höö till Östergården                                           30 lass          
              Til hwarthera dhe andre                                     50 lass          
              Skog någorlunda till trinne och stöör Men                               
              intet fiskewatn                                                                        
                                                                                                            
                                            Orsholmen lyder hijt pag 20 
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
lerjordh                                                                                                
lerjordh                                                                          
Hässlinge ägor här närmast