C6:120

                                                                            
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
.                                                                              
A            Brånsberga.                                                                           
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               47 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    9 ¼ tunna     
C            I Södergärdett                                                   14 ½ tunna   
D            Engh aff hårdwaldh til                                        40[1] lass         
                                                                                                            
2             Frälsehemman                                                                       
               hafwer i byamåhl                                               18 alnar        
B            Uthsädhe i Norregärdet                                     3 ¾ tunna     
C            I Södhergärdett                                                 5 ½ tunna     
D            hårdwaldz Eng til                                               16 lass          
                                                                                                            
              Skogh och uthmark til nödtorfften                     
              Sampt och fiskewatn i Saltsiön.                                               
                                                                                                            
E             dhenne Engh kallas Lundh Engen                      
              och lydher til Oxla byen                                     50 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
På dhenne sijdan Swarar Fräxsta Engh emot.                                        
mojordh                                                                                               
Slätt hårdwald                                                                                      
Gudheby ägor
 [1] 40 ändrat från 30 eller vice versa