C6:124


(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Vndersta.               Cronohemman   1                                    
B            Östergärdett  uthsädhe                                       <.>[1]           
C            Wästergärdett   uthsädhe                                   4  <.>        
D            Understa Engh måsswaldh                                 4  <.>        
E             uth Engh til Eneby till                                          <.>            
F             Uth Engh til Lygnesta til                                     <.>            
                                                                                                            
              Til föreskrevne heman finnes Skogh til  <.>    
              och stöör effter nödtårfften:  Men  <.>                                 
              fiskewatn.                                                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Tybble Engh.
 [1] Här och i det som följer textbortfall. Papperets högra marginal trasig.