C6:127

                                                                            
(Rubrik:)        Sootholms Häradt.                                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio
.                                                                              
Wäggieröö     Skatte   1[1]                                                                     
                      Cronohemman  2                                                           
                      Skatteuthjord   1                                                            
1             Skattehemman är  9 öre och 4 örtugland                               
              Uthsädhe i Södergärdett                                    11 tunnor      
              I Norregärdett                                                   10 tunnor      
              kärrwaldz Engh till                       40 lass          
                                                                                                            
2             Cronohemman är 3 öresland och 2 örtugland                        
               hafwer i byamåhl                                               7 ¼ alnar      
              Uthsädhe i Södhergärdett                                  4 tunnor        
              I Norregärdett                                                   3 ½ tunna     
              Engh til                                                                                   
                                                                                                            
3             Cronohemman är 7 öresland. Kyrkiojordh                             
              Uthsädhe i Södregärdett                                    6 tunnor        
              I Norregärdett                                                   5 ½ tunna     
              Engh till                                                                                  
                                                                                                            
              Skatte uthiorden                                                                     
              hafwer i byamåhl                                               6 ¼ alnar      
              Uthsädhe i Södergärdett                                    3 tunnor        
              I Norregärdett                                                   3                   
                                                                                                            
              Föreskrevne hemanens Skogh och uthmark                            
              räckär alt opp til Nästa Rummet                        
              hafwa och fiskewatn i Siöger                                                  
              på Skogen.                                                                            
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan haffwa dhe sin uthmark räcker alt opp til näste            
rummet.                                                                                                
Öster Engen kärrwaldh                                                                         
mojordh                                                                         
leerjordh                                                                         
karrwaldh                                                                                             
På dhenne sijdan Swarer understa Engh emott.
 [1] Korrigerat från ½