C6:128

                                                                            
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Rankesta.                                                                               
1             Skattehemman                                                                      
2             Frelsehemman                                                                       
              Bådhe twå lijka stoora.                                                           
B            Uthsädhe til hwart hemanett                                                    
              i Norregärdet                                                    7 ¼ tunna     
C            I södergärdet och                                              7 ¼ tunna     
D            hård och starbotns Engh til                                 35 lass          
E             Engh kallas Hopen hafr förr                                                     
              warit åker                                                                              
                                                                                                            
F             Sunby.  Skattehemman  2                                                      
              bådhe tw lijka stoora.                                                             
G            Uthsädhe i norregärdet til                                                       
              hwarthera hemanet                       7 ½ tunna     
H            I Södergärdet til hwart                                                            
              hemanet med täppa                                           7 ¾ tunna     
I              Ekelundh slett hårdwaldz                                                        
              Engh.                                                                                     
              I samma Engh hafwa och                                                        
              både Skatte i Ranksta       1 stång                                          
              alt öfwer.                                                                               
K            Eng af kärrwaldh.                                                                   
              höö til hwarthera hemanet                                  40 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På thenne sijdan Swarar Ottersta Engh emot.                                        
NB.  Dhenne Engh                                                                               
leerjordh                                                                         
håfgårdz täppa lyder til Falnäs                                                               
Grimmesta gärdhe                                                                                
Swartmylla                                                                                           
Swälesta gärdhe.[1]                                                                                 
Sundby afcopierad 1772 af H. L[2]
 [1] Härefter i blyerts med gamla alnar 1/4000

[2] Senare tillskrivet