C6:13-14

                                                                           
(Rubrik:)        Sootholms Häradt   Österhaninge Sochn                          
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
A            Wässby Skattehemman  1                                                     
B            Uthsäde hwarthera åhret                                    7 tunnor        
C            Engh til Wässby                                                 60 lass          
              Haffwer och godh lägenheet och                       
              stort Uthrum medh Skogh.                                                      
              Sampt och Synnerligitt gott fiske-                      
              watn.                                                                                     
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
              Össby Skattehemman  1.  Cronohemman   1.                       
               Äro lijka stora bådhe i åker och Engh och andre qvalit.           
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Möreby Engh wedh.                                                              
Här tager Hammarby Engh wedh.                                                         
Här Haffwa dhe sin största uthmark.