C6:132

   
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Tybble.                                                                                  
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               32 alnar        
B            Uthsädhe i Wästergärdett                                  11 tunnor      
C            I Östergärdett                                                    9                   
D            Engh hema och borta till                                     60 lass          
                                                                                                            
2             Cronohemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               13 ¼ alnar    
B            Uthsädhe i Wästergärdet                                   5 tunnor        
C            I Östergärdet                                                     3 ¾               
D            höö                                                                   30 lass          
3             Frelsehemman hafwer i byamåhl  10 alnar        
              Såer nästan lijka med Cronohemman                                     
              Föreskrevne hemanen hafwa uthängh som finns igen               
              på Swälesta afrijtning.  Folio                                                   
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
E             Söder[1] Eneby.  Skattehemman  2.  lijka stora.  
F                    Uthsädhe i Wästergärdett til hwarthera                            
              hemmanet                                                          8 ¾ tunna     
G            I Östergärdett                                                    4 ½ tunna     
H            hårdwaldz Engh til hwart heman   40 lass          
I              Enge fiäll kommer Bärga byen till.                     
K            Engh til Östergården i Lygnesta.                        
L             Eng till Frelsegården i Lygnesta.                       
              Til Eneby finns uthiord i Vllewedh   11 örtugland
              lagd in med Eneby Engh.                                                        
              1 öresland i Lygnesta.   uthiord i Boda finns igen Folio[2]           
              twå hålmer widh understa.                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På henne sijdan Swara Wäffzla och Tårpa Engh emot.     
Pastons Engh                                                                                        
Vllefwedh                                                                                              
Vndersta gärdhe                                                                                   
Lättjordh <.>[3]                                                                                   
 [1] Söder senare tillskrivet

[2] Papperet skadat och lagat

[3] Härefter oläslig text vid högra marginalen. Papperet skadat och lagat.