C6:136

                                                                            
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Löfftorpett.                                                                            
B            Östergärdett  uthsädhe                                       3 ¼ tunna     
C            Wästergärdett                                                   1 ½ tunna     
D            Engh til höö                                                       30 lass          
                                                                                                            
              Samma torp ligger på Stora Skogen                                        
              Hanewäghen.                                                                         
                                                                                                            
E             Engh till piparetorpett.                                                            
F             Engh til Runstenen full medh                                                    
              Skogh til                                                            12 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Sandjordh