C6:137

                                                                                         
Notarum Explicatio

A            Pipare torpett.                                                                        
B            Uthsädhe i Norregärdett                                    3 tunnor        
C            I Södregärdett                                                   3 tunnor        
D            hårdwaldz Engh till                       35 lass          
              Föreskrevne heman ligger på Hanewägen i stora                    
              Skogen.                                                                                 
                                                                                                            
E             Dhenne Engh lyder till Lunby;  full                     
              medh Skogh till                                                  30 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Sandjordh