C6:139

                                                                                                                                                                             
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Konungz torpett.                                                                    
B            Uthsädhe åhrligen                                              1 ¾ tunna     
C            Engh til                                                              15 lass          
D            Engh full medh Skogh til                                     16 lass          
              Lydher till Österby.                                                                 
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
E            Apeltorpett.                                                                           
F             Uthsädhe hwarthera gärdett                               1 tunna         
G            Engh till                                                             30 lass          
                                                                                                            
              dhesse torp ligga på Hanewägen.