C6:140

                                                                                             
    
(Rubrik:)        Sorunda Sochn                                                               
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Winaren.     Cronohemman                                                    
B            Norregärdet  uthsädhe                                       4 ½ tunna     
C            Södergärdett                                                     3 ½ tunna     
D            Engh waldh                                                       30 lass          
                                                                                                            
               Ligger på Skogen och hafer temmeliget                                   
              gott fiskewaten.                                                                      
              Och lägenheet att giöra upp mehra åker.                                 
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
mojordh