C6:143

                                                                                             
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Södherby      Skattehemman  2.     bygde i säer til 4.              
1             Skattehemman  är    10 öresland                     
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     12                 
C            I Wästergärdet                                                  12                 
D            Starbotns Engh till                        50                 
                                                                                      
2             Skattehemman bådhe äro[1]                                8 öresland     
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     9 ¾               
C            I Wästergärdett                                                 9 ¼               
D            Starrbotn Engh till                        40 lass          
E             Uthjord tagen af Ranksta                                   3 ¼ tunna     
              Gott och stort uthrum medh Skogh.                                        
              Intet synnerligitt fiskewatn.                                                      
              Näste Rummet alt,                                            
              ändat.                                                                                    
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Ranksta                                                                                                
Trålsta gärde                                                                                        
På dhenne sijdan är ingen by                                           
närmare än Torp och Präste-                                                                
gården en mijl här ifrå belägne                                                               
Swartmylla                                                                                           
lettjordh                                                                                               
Åby Engh                                                                                             
Starbotns Engh
Författad 1638 af Sven Månsson
 [1] Härefter ett oläsligt överstruket ord