C6:147

                                                                                                                                                                                
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Wästerby.                                                                              
B            Uthsädhe i Wästergärdet                                   12 tunnor      
C            I Östergärdett                                                    11 tunnor      
D            Hårdwaldz Engh till                                            100 lass        
                                                                                                            
              Skogh och gott fiskewatn sampt                        
              miölqwarn widh winaren.                                                        
              fiskewatn bådhe hema i Löfsiön                        
              och i Grindsiön.                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Sandblandat jord                                                                                  
hårdwaldz Engh                                                                                    
Löffsiön.