C6:153-154

                                                                         
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                                                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                     
A       Mäleby.                                                                                      
1        Skattehemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               53 alnar        
     B       Uthsädhe til Norregärdet                                   9 ¾ tunnor    
     C       Til Södhergärdett                                               10                 
     D       Starrwaldz Engh til                                             40 lass          
                                                                                                            
     2        Frelsehemman                                                                       
              hafwer i byamåhl                                               34 (alnar)      
     B       Uthsädhe i Norregärdet                                     6 ¼ tunnor    
     C       I Södergärdett                                                   6 tunnor        
     D       Engh till                                                             30 lass          
     E       dhenne fiäll är bytt ifrå Mäleby för 100 åhr sedan                    
              och til Oppeby och är gefwett Skogz dhel igen  
              på Södhersijdan om byn, hwilket byte, dhe som
              bo i Mälby nu achta klandra.                                                  
              dher på såes                                                      5 tunnor        
              Skogh och fiskewatn i Saltsiön.                                               
     F       Dhenne Engh ligger til Walsiö                             30 lass          
                                                                                                            
              (Karttext:)                                                                             
              Westerwijkz Engh                                            
              På dhenne sijdan Swarar Walssiö vthmark                             
              Solesa Eng.                                                                            
               Oppeby gärde