C6:155

                                                                                                                                              
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Klöffsta.     Skattehemman   1.                         
B            Norregärdett  uthsädhe                                      9 tunnor        
C            Södhergärdett  uthsädhe                                    8 tunnor        
D            Skenwaldz Engh till                                            60 lass          
              Uthsfiäll widh Nyahamn.   uthmark och                                   
              fiskewatn.                                                                               
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Hällewijka