C6:156

                                                                            
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                 
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Kiällbergha.                                                                           
1             Skattehemman  1.                                                                 
               hafwer i byamåhl                                               31 alnar        
B            Uthsädhe dhett ena åhret                                   7 tunnor        
C            Uthsädhe dhet andra åhrett                                                     
D            Starrbotns Engh till                       40 lass          
              hafwer och en uthfiäll widh saltsiön                                          
              kallas Refsewijkan                                              16[1] lass         
                                                                                                            
2             Frelsehemman                                                                       
              hafwer i byamåhl                                               24 alnar        
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    5 tunnor        
C            dhett andre åhret                                                                    
D            Starbotns Engh til                         30 lass          
              I Refsewijkan                                                    8 lass            
              Skog och fiskewatn til nödtårfften.                                          
E             UthEngh til Kalfföö                                            
F            Uth.  til Sättesta                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhenne sijdan löper dheras uthmark nedh åth Saltsiön.
Sanjord                                                                                                
Uth Engh til Östmo prä-stegårdh                                                           
Uth Eng til Äleby                                                                                  
Prästegårdens uthfiäll                                                      
Lyda torpz Engh.
 [1] 16 ändrat från 12 eller vice versa