C6:16

                                                                                                
 
(Rubrik:)        Österhaninge Sochn                                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Lännåker.  Skattehemman  2.                                                
               Wästergården hafwer i byamåhl twå-                                      
               delen.                                                                                     
               Östergården haffwer    1 1/3
B            Östergärdett uthsäde                                         14 tunnor      
C            Wästergärdet uthsäde                                       14 tunnor      
               Uthsädhe till Wästergården                               6 tunnor       
               Til Östergården                                                 4 tunnor       
               höö bådhe tilhopa                                             50 lass          
               Nogon skogh och uthmark, fiskewatn                                     
               gott.                                                                                       
E             Engh kallas Gåshagen ligger til hwalsta                                    
F             Än en Engh och til hwalsta kallas Lelundz
               engen.                                                                                   
G            Eng til Hwalsta och Tiursta.                                                    
H            Engh til Sanda.                                                                       
                                                                                                            
                      Här till haur Biörnöön  pag. 20                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På thenne sijdan taga Hwalsta ägor widh.                        
På thenne sijdan taga Wässby äghor wedh.