C6:164

                                                                                             
    
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                 
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A  Wanesta    Skattehemman   2                                                          
                      Frelsehemman   1                                                          
                      Cronohemman   1                                                          
1. 2.      Skattehemman    bådhe                                                          
3. 4.      Frelsehemman   1                                                                   
                   Cronohemman   1                  alle lijka stora.                     
B            Uthsädhe til hwart heman i Östergerdet              6 ¼ tunna     
C            I Wästergärdett medh täpperne                          6 tunnor        
D            Engh aff Sken waldh och Måsswaldh                 60 lass          
                                                                                                            
              Bådhe Skattehemmanen hafwa en uthiod wedh                      
              åby kallas Krällinge sampt och dher                                         
              til Engh hwilkes qvalitet finnes igen                                          
              på Åby afrijtningh  Folio seqventi.                      
              Skogh och gott fiskewatn.                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
hårdwaldz Engh                                                                                    
leerjordh                                                                                              
Skenwaldh                                                                                           
Skenwald                                                                                             
Styran Lacus                                                                                  
Krällinge ägor.