C6:168

                                                                            
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                  
                                                                                      
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Öffwerfårss            Skatte                                                      
                                            cronohemman                                          
                                            kyrkio uthiordh                    
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               33 alnar        
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     6 tunnor        
C            I Wästergärdett                                                 4 tunnor        
D            Skarp hårdwaldz Engh till                                  40 lass          
                                                                                                            
2             Cronohemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               22 alnar        
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     4 tunnor        
C            I Wästergärdet                                                  2 ¼ tunna     
D            Engh till                                                             20 lass          
3             Kyrkio uthiorden är intet bygt på uthan hon                             
              brukas til Östmo prästegårdh.                                                 
               hafwer i byamåhl                                               11 alnar        
B            uthsädhe i östergärdet                                        2 ¼ tunna     
C            I wästergärdett                                                  1                   
D            Engh til                                                              10 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
     West Ost. Syd MUSCAN LACUS                                                                             
NB  {E.  dhetta stycke af Engen[1] ligger til prästegården.  
F.  Miölqwarn lydher til diursnäs                                                           
G.  Qwarn til Östmo prästegårdh.
 [1] Härefter hafwer överstruket