C6:169-170

                                                                 
           
(Rubrik:)                                                                                         
          Östmo Sochn                                                                         
                                                                                                            
     Notarum Explicatio

A.      Banksta.     Skattehemman                                                    
B.      Uthsädhe i Norregärdett                                    10 tunnor      
     C.      I Södhergärdett                                                 9 ½ tunna     
     D.      Hårdwaldz Engh til                                            40 lass          
     E.      Uthiordh til frelsehemmanet i Jursta                   2 tunnor        
                                                                                                            
              Föreskrevne heman hafwer ingen stor uthmark 
              uthan lijten emillan öfwerfårssa.                         
              Fiskewatn til nödtårfften.                                                        
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
     F.      Jursta.                                                                                    
     1.       Cronohemman                                                                      
              hafwer twänne skifften tils                                  20 alnar        
     G.      Uthsädhe i Wästergärdett                                  8 tunnor        
     H.      I Östergärdett                                                    6 ¼ tunnor    
     I.       höö til                                                                40 lass          
     2.       Skattehemman                                                                      
              hafwer i byamåhl                                               22 alnar        
     G.      Uthsädhe i Wästergärdett                                  9 tunnor        
     H.      I Östergärdett                                                    7 ¾ tunna     
     I.       höö til                                                                45 lass          
     3.       Frelsehemman                                                                       
              hafwer i byamåhl                                               19 alnar        
     G.      Uthsädhe i Wästergärdet                                   7 ½ tunna     
     H.      I Östergärdett                                                    5 ½ tunna     
     I        höö                                                                   30 lass          
                                                                                                            
              Til Jursta ligger en Eng på                                                       
              Norrsijdan om byen kallas Norr Engen.                                  
                                                                                                            
              Jurstas uthmark löper östersijdan om                                      
              byen emillan Bankstas och Skälfz                      
              uthmark:  andre sijdan löper hon in                                          
              emot åby och Söderby uthmark i Sorunda                              
              Sochn på Hanewägen.                                                            
              Skogh och fiskewatn.                                                             
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                                            
    
 
Här Swarar straxt Skäringe Engh och gärde emot.                            
          leerjordh                                                                                
          Här straxt Swarar Kinksta gärde emot.