C6:172

                                                                           
(Rubrik:)        Östmo Sochn                                                                 
                                                                                                            
Notarum Explicatio
                                                                               
A.           Gränia                                                                                    
1.            hemanet                                                                                 
               hafwer i byamåhl                                               39 alnar        
B.C.       Uthsädhe i hwarthera gerdett                             7 ¾ tunna     
D.           hårdwaldz Engh                                                 40 lass          
                                                                                                            
2.            hemanet.                                                                                
               hafwer i byamåhl                                               21 alnar        
B.C.       Uthsädhe i hwarthera gärdett                             4 ¼ tunna     
D.           hårdwaldz Engh til                        20 lass          
                                                                                                            
3.            hemanet.                                                                                
               hafwer i byamåhl                                               14 alnar        
B.C.       Uthsädhe hwart åhr                                           3 tunnor        
D.           höö                                                                   15 lass          
                                                                                                            
              Uthmark, och fiskewatn i Salt                                                 
              Siön.                                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Hammersta Engh Swarar emot.                                                             
Skälfz gärde                                                                                         
leerjordh                                                                         
Ekeby gärde