C6:173

                                                                                                                                                             
A.           Ekeby.                                                                                   
B.           Uthsädhe i Östergärdet                                      9 ½ tunna     
C.           Wästergärdett                                                   6 ¾ tunna     
D.           Skenwaldz Engh til                       40 lass          
E.            Engh kommer Jursta till                                                            
                                                                                                            
              Notarum Explicatio.                                                               
A            Kinkesta.                                                                               
1             Skattehemman                                                                      
               hafwer i byamåhl                                               36 alnar        
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     8 ¼ tunna     
C            I Wästergärdett                                                 7 tunnor        
              höö till                                                               40 lass          
                                                                                                            
2             Frelsehemman                                                                       
               hafwer i byamåhl                                               28 alnar        
B            Uthsädhe i Östergärdett                                     6 ½ tunna     
C            I Wästergärdett                                                 5 ½ tunna     
              höö till                                                               30 lass          
              Föreskrevne hemanen hafwa en Engh wedh                           
              Siön kallas Siö Engen, en holme i                                            
              Saltsiön kallas Pulhålmen  till                              12 lass          
              Uthmark och fiskewatn i Saltsiön.                     
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
På dhene sijdan swarar Grånia gärde emot.                                        
Straxt på dhenne sijdan åhn Swarar Jursta gärde emot.                          
mojord                                                                                                 
På dhenne sijda ett stycke ifrå Swarar stora Siön emot.   
leerjord                                                                                                 
lerjord                                                                                                  
Ågesta Engh