C6:175

                                                                            
(Rubrik:)        Össtmo Sochn                                                                
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio

A            Norr Lundh.
              Torpare twå
              Uthsädhe hwarthera åhret                                  2 tunnor
B            Nyehampz Skipzbrygga.                                                         
C            Skipzholmen.     höö där på                               30 lass          
              för samma hålma är gifwett igen ett Skattehemman                 
              heter Kiörende.                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Öster haffwett.                                                                                     
Nyehampn.