C6:20

                                                                                                
                     
Notarum Explicatio
                                                                               
Orssholmen lydher till Sandag                                                               
Holma en til Beteby.                                                                             
Holme til Stadzberga                                                                            
En holme kallas Biörnö, lydher                                                              
till Lännåker. Eng på samme                                                                 
holme till                                                    15 lass