C6:21-22

                                                                           
(Rubrik:)        Sootholms Häradt         Österhaninge Sochn                   
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Husseby  Cronohemman    2                                                 
              Lijka stora bådhe i åker och Engh.                                          
B            Uthsäde dhet ena åhret                                      17 tunnor      
              Uthsädhe til hwarthera hemanet                          8 ½ tunna     
              i bemälte gärde.                                                                     
C            Uthsäde andre åhret och                                    17 tunnor      
              Til hwarthera hemanet uthsäde                           8 ½ tunna     
D            Engh til hwarthera hemmanet                              35 lass          
              Til bemälte heman är ingen Uthmark.                                      
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
E            Österhaninge Kyrkia                                                              
F             Hässlinge by Skattehemman  1.        10 öressland                  
G            Norregärdett uthsäde                                         8 tunnor        
H            I dhet andre gärdett uthsäde                               6 tunnor        
G            En Uthiord i Hässlingeby ägor til Öster-                                  
              haninge Prästegårdh.    uthsäde                          4 tunnor        
              dhet ena åhrett.                                                                      
H           Uthiordens uthsäde dhet andre                                                
              åhrett                                                                3 tunnor        
                                                                                                            
              Till bemälte heman är ingen lägenheet                                     
              heller Uhrumme med skogh eij heller                                       
              fiskewatn                                                                                
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
I              Broby.   Skattehemman  2.  Frälsehemman  1.
K            Norregärdett   uthsäde                                       21 ½ tunna   
L             Södergärdett    uthsäde                                      11 ½ tunna   
              Än et gärde som såes samma åhr                      
              och finns igen  Folio seqventi på Be-                                       
              teby afrijtning til  uthsäde                                   7 tunnorland     1.  
              Skattehemman 1. Norrregården hafer uthi                              
              byamåhl                                                            22 alnar        
              Såer i Norrgärdett                                             9 ¾ tunna     
              I Södergärdett                                                   8 ¼ tunna     
              höö till                                                               30 lass          
         2.   Skattehemman  Södergården hafer  i bya-                             
               måhl                                            14 alnar        
              Såer i Norregärdet                       6 ½ tunna     
              I Södergärdett                                                   6 tunnor        
              höö till                                                               20 lass          
         3.   Frelsehemman  hafer i byamåhl    11 alnar                              
               Såer i Norrregärdett                                          5 ½ tunna     
              I Södergärdett                                                   4 ½ tunna     
               höö till                                                               15 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Här tager Kalswijkz gärde wedh                                                            
här tager Lunby gärde wedh                                            
Klåckaregården                                                                                    
På dhenne sijdan taga Ormesta ägor wedh.