C6:23

                                                                            
 
(Rubrik:)        Sootholms Häradt                                                           
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio
                                                                               
A            Beteby Skattehemman     2                                                    
                          Frälsehemman     1     til åhresta                                 
B            Norregärdett     uthsäde                                     11 tunnor      
C            Södergärdett  och                                              11 tunnor      
         1.   Östergården haffweer i bya-                                                   
              måhl                                            14 alnar        
              Såer i hwarthera gärdett                                     3 tunnor        
              höö till                                                               30 lass          
         2.   Södergården haffwer i bya-                                                    
              måhl                                            24 alnar        
              Såer i hwarhera gärdet                                       5 ½ tunnor    
              höö till                                                               40 lass          
         3    Norregården  Frälsehemman  hafer                                        
              i byamåhl                                                           10 alnar        
              Såer i hwarthera gärdet                                      2 ½ tunna     
              höö till                                                               20 lass          
D            Beteby Engh.                                                                         
                                                                                                            
              En holme finnes  pag. 20 och äng pag. 39                               
                                                                
(Karttext:)                                                                                           
    
Thetta gärdet hörer til Broby byen  och bordo thär                                
wara describerat.